CG Byggens filosofi är att fokusera på det vi kan.

Det innebär inte enbart att erbjuda våra tjänster där vi känner oss säkra på yrkesskickligheten inom företaget utan också att våra kunder ska känna sig trygga med att vi genomför projekten enligt överenskommelse.

  • ✓ Om- och Tillbyggnationer
  • ✓ Fönsterbyte
  • ✓ Takrenoveringar
  • ✓ Fasadrenoveringar
  • ✓ Balkongrenoveringar
  • ✓ Stambyte

VÅRA TJÄNSTER

Card image cap

TOTALENTREPRENADER
UTFÖRANDEENTREPRENADER

Med mer än 30 års erfarenheter från byggprojekt av varierande storlek och karaktär har vi stor vana vid att ta totala ansvaret för byggprocessen från start till mål men även arbeta med delat ansvar om kunden föredrar det.

Läs mer »
Card image cap

OMBYGGNATIONER

En ombyggnation handlar ofta om att förnya, förädla och modernisera. Om en äldre fastighet ska få nytt liv genom en ombyggnation gäller det att ta sig an projektet med omtanke.

Läs mer »
Card image cap

RENOVERINGAR
FASADER – FÖNSTER – TAK – BALKONGER

Oavsett om en tänkt renovering avser fasad, fönster, tak eller balkonger kan CG Byggen erbjuda mycket kompetent personal med såväl specialisterfarenheter som ett i övrigt brett kunnande kring byggnationer vilket garanterar bästa möjliga hänsyn till helhetsperspektivet.

Läs mer »
Card image cap

STAMBYTEN

Att planera och genomföra ett stambyte är en omfattande process som oftast genomförs med kvarboende i lägenheterna. Ett stambyte innebär vanligen mer än att byta rörstammar i ett hus då ingreppet oftast kräver att badrummen renoveras samtidigt då rören är svåra att komma åt där de sitter bakom väggar och under golv.

Läs mer »