”VÅR ENKLA FILOSOFI ÄR ATT FOKUSERA PÅ DET VI KAN”

CG Byggen har varit verksamt som byggföretag sedan mitten på 80-talet och är ett starkt lokalt alternativ till de stora rikstäckande byggkoncernerna. Vi arbetar mestadels med kommersiella och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar men har även nybyggnation och ombyggnationer av privatbostäder på listan över genomförda.

Vårt team består av ett tjugotal engagerade medarbetare med lång erfarenhet av uppdrag som lokalanpassningar, renoveringar, stambyten och tillbyggnationer. Genom vår erfarenhet och professionella hantering av varje unikt projekt ger vi dig den trygghet och vägledning som krävs.

De flesta av våra projekt genomförs på totalentreprenad och med vana av ansvaret för helheten har vi lagt stor vikt vid att uteslutande samarbeta med professionella och engagerade underentreprenörer som kompletterar vår egen kompetens och bidrar till att skapa kvalitet i byggprojektens alla delar.