PROJEKT

Familjehuset, Näsby

Projektet: Om- och tillbyggnation
Projektstart: Februari 2017
Projektslut: Oktober 2017

På Familjehuset Näsby finns barnavårdscentral /BVC), barnmorskemottagning, öppen förskola och social rådgivning. En mötesplats för familjer och föräldrar med barn upp till 6 år men även de som väntar barn är välkomna.

Hackan, Näsby

Projektet: Stambyte inkluderande totalrenovering av
badrum i 284 lägenheter
Projektstart: September 2016
Projektslut: Februari 2019

Rullebören, Näsby

Projektet: Stambyte inkluderande totalrenovering av badrum i 180 lägenheter
Projektstart: September 2017
Projektslut Augusti 2019

Sölvesborgshem

Projektet: Renovering samt installation 16 kök
Projektstart: Augusti 2017
Projektslut: Oktober 2017