OMBYGGNATIONER

En ombyggnation handlar ofta om att förnya, förädla och modernisera. Om en äldre fastighet ska få nytt liv genom en ombyggnation gäller det att ta sig an projektet med omtanke.

Vi har lång erfarenhet av att anpassa och förfina vissa delar av en fastighet och/eller att skapa nya utrymmen genom en tillbyggnation medan andra delar ska behållas intakta. Oavsett om vi hjälper en fastighetsägare att förvandla en kontorsfastighet till bostäder, eller att renovera delar av en fastighet, så har vi ett flexibelt arbetssätt att arbeta på. Det är en självklarhet att alltid anpassa ombyggnationsprojekt efter kundens önskemål och omständigheter men samtidigt bidra med professionell rådgivning.