STAMBYTEN

Att planera och genomföra ett stambyte är en omfattande process som oftast genomförs med kvarboende i lägenheterna. Ett stambyte innebär vanligen mer än att byta rörstammar i ett hus då ingreppet oftast kräver att badrummen renoveras samtidigt då rören är svåra att komma åt där de sitter bakom väggar och under golv. Dessutom är gamla toaletter, kranar och rör inte lika effektiva som moderna. En modern toalettstol använder mindre vatten vilket gör att man på ett antal år tjänar in kostnaden för att installera den.

Under en period av 5 till 6 veckor står således lägenhetsinnehavaren utan” normal” tillgång till vatten, avlopp och toa varför det ställer stora krav på ansvarige byggentreprenören att erbjuda bra lösningar för de boende, att punktligt följa tidplanen men också att på ett bra sätt kommunicera vad som ska göras och vad som inte ska göras.
Efter genomförande av stambyten i hundratals lägenhet har CG Byggen utarbetat en struktur där arbetssätt och processens alla övriga tänkbara moment är väl genomarbetade. Vi vågar påstå att vi är specialister på stambyten där våra team är väl sammansvetsade och även förstår vikten av social kompetens.

FRÅGOR OCH SVAR

Bör man anlita en teknisk konsult vid upphandlingen?
Svar: Ja, för att byggkonsulten på ett professionellt sätt kan definiera exakt vad som behöver göras i just er fastighet och detta underlag kan sedan användas som förfrågningsunderlag när ni frågar efter offert.

Kan man byta stammen bara i ett våningsplan, om det bara är en lägenhet som ska stambytas?
Svar: Det går att utföra även om det i de flesta fall innebär att vi måste in i lägenheten under det aktuella våningsplanet och då riva upp en bit av taket där stammen går upp.

Hur lång tid tar ett stambyte?
Svar: Tiden för ett stambyte kan variera beroende på hur stammarna ligger och fastighetens skick i övrigt men vanligen beräknas ett stambyte pågå 5-6 veckor per lägenhet.

Vatten, avlopp och toa under tiden för stambytet?
Svar: Då tillförseln av vatten helt stängs av i lägenheten under stambytet tillhandahåller CG Byggen olika provisoriska lösningar för de boendes behov och det är fastighetsägaren som väljer vad ni vill beställa.

Kan man som lägenhetsinnehavare vistas i lägenheten när arbetet pågår?
Svar: CG Byggen ser till att minimera obehag så långt det går men framförallt rivningsfasen innebär en hel del buller även om de moderna maskiner och verktyg CG Byggen använder minskat ljudvolymen väsentligt. Vidare kan, vid vissa tillfällen, flera hantverkare arbeta i lägenheten samtidigt vilket skapar begränsat utrymme. Däremot förekommer inget förbjud för den/de boende att befinna sig i lägenheten och det underlättas naturligtvis om det finns flera rum att vistas i som inte berörs av arbetet.

Är relining ett alternativ till stambyte?
Svar: CG Byggen betraktar relining (rörinfordring) snarare som ett komplement till stambyten och då exempelvis avseende rör som är svåra och tar lång tid att bila upp. Däremot måste fortfarande uttjänta tätskikt i badrum och våtutrymmen bytas ut och för det har reliningen ingen lösning utan badrummen måste rivas ut och göras om som man gör vid traditionellt stambyte.

Varför välja CG Byggen vid beslut om stambyten?
Svar: CG Byggen kan peka på mycket goda referenser från stambyten i hundratals lägenheter och har under åren byggt upp en kompetens och organisation som vet exakt vad som ska göras men samtidigt också förmåga att hantera ändrade förutsättningar. Sedan länge etablerade samarbeten med professionella underentreprenörer garanterar kvalitet rakt igenom projektet.

En bra kommunikation med såväl beställare som lägenhetsinnehavare under projektets gång är en självklarhet för medarbetarna i CG Byggen.

Vid ett personligt möte berättar vi gärna mer i detalj om vad ett stambytesprojekt innebär innan projektets start – under tiden projektet pågår – efter projektets avslut.