TOTALENTREPRENADER

Utförandeentreprenader

Med mer än 30 års erfarenheter från byggprojekt av varierande storlek och karaktär har vi stor vana vid att ta totala ansvaret för byggprocessen från start till mål men även arbeta med delat ansvar om kunden föredrar det.

Totalentreprenad innebär att vi som huvudentreprenör svarar för såväl projektering och utförande samt träffar avtal med samtliga underentreprenörer medan kunden/beställaren vid utförandeentreprenad själv ansvarar för projekteringen och i en del fall även tecknar avtal med främst VVS och El-installatörer.

Som totalentreprenörer har vi under åren etablerat ett brett kontaktnät med professionella och engagerade underentreprenörer.

Marcus (till vänster) och Mats

Nyproduktion

Nyproduktion

Nyproduktion

Nyproduktion